9. 11. Přednáška: POHRANIČNÍ OPEVNĚNÍ

Přednáška z úst povolaného odborníka – PAVLA MINÁŘE – ředitele Muzea Pevnosti Hanička.

Všechno, co jste chtěli vědět o pohraničním opevnění, ale báli jste se zeptat. Přijďte pro své odpovědi ve čtvrtek 9. 11. v 17:30 do sálku knihovny.

Nezapomeňte si předem rezervovat své místo v sále: knihovna.dospeli@vamberk.cz, 777 484 203.