Knihovnický altán uspěl v soutěži STAVBA ROKU 2021

Jsme potěšeni, že knihovnický altán získává zaslouženou pozornost nejen u laické veřejnosti, ale i u odborného publika. Těšíme se z každé akce, která využívá tyto neotřelé a krásné prostory.

„Malá stavba s velkou architekturou“, tak by šlo charakterizovat dílo, které zdobí zahradu Městské knihovny ve Vamberku a které je zároveň výraznou dominantou návrší nad schody propojujícími nábřeží řeky Zdobnice s náměstím. Práce architekta Martina Kožnara zaujala odbornou porotu a sbor expertů, kteří letos v srpnu osobně Vamberk navštívili, stejně jako všech dalších devadesát do soutěž přihlášených staveb. …

…Hlavním organizátorem soutěže je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je zároveň i vypisovatelem soutěže, spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví.

(text přejatý z Vambereckého zpravodaje 11/2021)

Ve videu najdete všechny přihlášené soutěžní stavby.