Studovna

Obě oddělení disponují svojí studovnou, její otvírací doba je shodná s provozem oddělení. Studovna a čítárna pro dospělé se nachází v přízemí, dětská studovna pro starší čtenáře je v prvním patře na konci chodby.

Studovna pro dospělé v přízemí

pondělí a čtvrtek
8:00 – 11:00, 13:00 -17:00

Oddělení studovny zajišťuje informační služby, kopírovací služby, prezenční výpůjčky encyklopedií a vzácných knih, prezenční i absenční výpůjčky novin, časopisů, poskytuje přístup na internet – 1 stanice.

Studovna také nabízí veškeré informace o čtenářském kontu (založení, obsluha, dotazy). Pokud potřebujete založit čtenářské konto, kontaktujte nás na emailu: knihovna.studovna@vamberk.cz

Útulnému prostředí vévodí jeden z unikátních výrobků nezapomenutelné „VAMBERECKÉ CIHELNY“. Můžete spatřit krásu kachlových krbových kamen.

Najdete tu také kávovar a několik míst ke čtení nebo popovídání u kávy.

Studovna pro děti a mládež v 1. patře

středa: 12:00 – 15:00, čtvrtek: 13:00 -17:00

Studovna pro starší čtenáře nabízí prostor, kde si můžete jen tak číst, udělat úkoly, popovídat s kamarády, zahrát si deskové hry apod. Před návštěvou studovny je potřeba se nahlásit u knihovnice dětského oddělení. Na chodbě u dětského oddělení byl nově vytvořen malý čtenářský koutek, který je dětem k dispozici.

 

INTERNETOVÝ ŘÁD

(podmínky pro uživatele internetu)

1. Uživatel je povinen předložit svůj čtenářský průkaz nebo platný občanský průkaz

2. Uživatel pracuje samostatně, zájemci o konzultaci si mohou předem zajistit základní školení

3. Uživatel může používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat vlastní soubory, používat soukromé nosiče ani instalovat aplikace stažené z internetu.

4. Městská knihovna nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu, zvláště pak, obsahují-li viry.

5. Návštěvníci knihovny nesmějí navštěvovat stránky s erotickým či pornografickým materiálem.

6. V případě porušení provozního řádu může být uživatel z knihovny vykázán.

Seznam periodik pro dospělé

100 + 1 historie
Auto 7
Burda style
Dekor
Deštník (Zpravodaj obce Deštné v Orl. horách)
Dieta
Dobrušský zpravodaj
D-test
For men
Horský kurýr – Rokytnice
Maminka
Marianne bydlení
Moje psychologie
Mokerský zpravodaj
Na cestu
Naše krásná zahrada
Nové proměny bydlení
Orlický týdeník
Receptář
Reportér
Respekt
Rozmarýna
Rychnovský zpravodaj
Válka revue (II. světová)
Vamberecký zpravodaj
Vlasta (pro Merklovice)
Zdraví
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí
Zpravodaj města Týniště nad Orlicí