ZASAĎTE NA MNĚ JABLOŇ 7. 9. přednáška

O PŘEDNÁŠCE
~ Proč je dobré o smrti hovořit, i když se zdá ještě daleko?
~ Můžeme si obřad posledního rozloučení uspořádat sami a třeba i jinde, než ve smuteční síni?
~ Je možné přistupovat laskavě a moudře i k tomu, čeho se lidé běžně obávají?
Nad tím vším se můžete zamyslet během přednášky o půvabech přírodního pohřebnictví, které v sobě snoubí citlivý přístup k lidem i k přírodě.
🌱 CO SI MŮŽETE Z PŘEDNÁŠKY ODNÉST
~ informace o přírodním pohřebnictví, přírodních hřbitovech v Česku a spolku Ke kořenům
~ praktické informace, jak vytvořit pohřeb, který je osobitý, smysluplný a zároveň ekologický
~ zkušenost, že i o “těžkém” tématu je možné mluvit s lehkostí
~ jasnější představu o svých posledních přáních
~ zvědomění své smrtelnosti a prohloubení chuti do života
🌱 O PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Přednášet bude lektorka a obřadnice ze spolku Ke kořenům

https://www.kekorenum.cz/