Klubovna/studovna

I. patro

V prvním patře naproti kanceláři knihovny otevíráme pro návštěvníky dětského oddělení novou STUDOVNU. Místnost je v budoucnu zamýšlena jako klubovna pro náctileté s vlastní programovou náplní.

Studovna je pro všechny registrované uživatele dětského oddělení. Je možné ji využít ke studiu, psaní domácích úkolů, čtení apod.

Před její návštěvou se nahlaste u knihovnice dětského oddělení.

Studovna je přístupná stejně, jako oddělení pro děti a mládež:

STŘEDA: 12:00 – 15:00

ČTVRTEK: 13:00 – 17:00

Ve studovně najdete dva malé sklápěcí stolky se židlemi, pohovku a různé sedací vaky na sezení. Postupně doplníme i drobné pomůcky, které budete moci využít.

Komix na stěně je dílem Petra „Léfy“ Lenfelda.