Nabídka pro ZŠ a MŠ

Nabízíme besedy/lekce/workshopy na objednání. Konají se většinou na dětském oddělení naší knihovny ve všední dny v dopoledních hodinách. Délka trvání je dle domluvy, nejčastěji 45 – 60 minut. Nejčastěji vytváříme program na míru jednotlivým třídám.

Besedy si lze objednat u vedoucí knihovny paní Michelové.

Kontakt: 777 484 203, knihovna@vamberk.cz

Orientační témata, na které se zaměřujeme. Většinu z nich můžeme upravit pro libovolnou věkovou kategorii. Snažíme vše pojmout hravou formou, případně využít prvky zážitkové pedagogiky.

 • Knihovničtí skřítci (pohádkové seznámení s knížkami a knihovnou pro nejmenší – MŠ)
 • Čtení s porozuměním – bibliolekce pro různé věkové kategorie
 • Seznámení s knihovnou a jejím provozem (lze upravit pro jakoukoli věkovou kategorii)
 • Práce s on-line katalogem (vyhledávání knížek přes internet a orientace v knihovně, vhodný vlastní mobilní telefon)
 • Historie knihovny ve Vamberku, zasazení do časové osy (1857), vývoj knihovny, národní obrození apod.

Speciálně pro 9. třídy:

 • Příběh Nicolase Wintona a „jeho“ dětí (program se zaměřuje na pochopení situace před 2. světovou válkou, situaci na našem území a řeší témata: hrdinství, odvaha, občanství. Motto: “Není-li to nemožné, je třeba to zkusit” (N. Winton)
  • tento program je vhodný v časové dotaci 90 minut, ale jsme schopní se přizpůsobit Vašim časovým možnostem.

Pevně dané programy:

Pasování na malé čtenáře – určeno 1. třídám místní ZŠ – probíhá vždy na konci školního roku v červnu. Děti od knihovny obdrží ocenění za svoji celoroční snahu a také knížku z projektu: Knížka pro prvňáčka. (zařizuje knihovna).

Pasování na Malé čtenáře

Další tipy programů:

 • Pejsek a kočička – čtení s porozuměním (1. třída)
 • Hrajeme si na spisovatele – komixové dokončení příběhu (4. -5. třída)
 • Dobrodružství vesmíru s Albi tužkou – s využitím Albi mluvících tužek a „mluvících samolepek“ jsme pronikli hluboko do vesmíru (od 3. třídy)
 • Písmenka jsou kamarádi – od předškolních dětí, hraní s písmenky, písmenkové pexeso apod.
 • Pravidla knihovny hravě (MŠ – první stupeň ZŠ)

Připravujeme:

 • Komixová Kytice K. J. Erbena (2 stupeň ZŠ)