S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA 13.9.

Naše knihovna je zapojena do projektu S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA (BOOKSTART). Cílem tohoto projektu je nabídnout dětem od nejútlejšího věku přístup nejen ke knížkám a knihovně, ale podpořit čtenářskou gramotnost obecně.

První akce s tímto projektem nás čeká 13. 9. v 9:30 v prvním patře knihovny na dětském oddělení.

Protože kapacita oddělení je do jisté míry omezená, je třeba se na akci registrovat. (viz plakátek). Při větším zájmu vypíšeme další termín.

Akce je určena rodičům s dětmi ve věku 0-3 roky.

Místo pro kočárky je připraveno v přízemí budovy.